Informace
28.08.2019 - Redakce

Klub připravuje spuštění členské sekce!

V rámci změn v řízené klubové komunikace a administrativě připravuje klub FBC Liberec spuštění členské sekce. Ta by měla přinést výhody výhraně v rámci jednotné klubové komunikace mezi hráči, rodiči a trenéry.

V průběhu nové sezony FBC Liberec postupně zavede tzv. Členskou sekci. V průběhu měsíce září Členská sekce stane jediným komunikačním kanálem klubu.
A o co tedy vlastně jde?

Hlavní cíl Členské sekce bude sjednocení komunikace mezi klubem a jeho členy (hráči, trenéři, rodiče).

Co v Členské sekci najdete?

V Členské sekci byste do budoucna měli nalézt naprosto vše, co potřebujete k fungování v FBC Liberec vědět, ať už jste hráč/hráčka nebo rodič, případně trenér.

  • Kompletní komunikaci trenéra a klubu směrem k hráčům a rodičům
    - kalendáře zápasů, tréninků, důležité klubové akce
  • Kompletní informace o své kategorii

- Všechny informace k turnajů, odjezdům apod...

  • Informační servis klubu
  • Klubové dokumenty
  • Tréninkovou docházku
  • Evidenci plateb příspěvků
  • Přihlášky a platby za soustředění a klubové akce 

Přihlášení do členské sekce bude možné na adrese clen.fbcliberec.cz

V současné chvíli probíhá testovací verze a spuštění Členské sekce je naplánováno do druhé poloviny měsíce září. Proto vás všechny prosíme, aby zatím pozastavili platby členských příspěvků! 

O návodu a přihlašování budete včas informování. 

V připadě jakýchkoliv dotazů ohledně Členské sekce kontaktujte Radka Valeše, email: r.vales@fbcliberec.cz