Zdravotní prohlídky

Jak absolvovat sportovní prohlídku?

Povinnost absolvovat zdravotní prohlídku platí pro všechny hráče a hráčky FBC Liberec. V případě neabsolvování zdravotní prohlídky, či jejího vypršení platnosti nemůže člen nastupovat v soutěžích Českého florbalu. Toto nařízení je platné z roku 2015.

  • Nutnost splnit zdravotní prohlídku vychází z Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.
  • Pravidelnou zdravotní prohlídku musí sportovec/sportovkyně absolvovat každých 12 měsíců.
  • Členové mají povinnost nahrát oskenované potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky prostřednictvím KIS.
  • Podrobné informace, otázky a odpovědi ke zdravotním prohlídkám najdete přehledně v článku na webu Českého florbalu.

Klub FBC Liberec doporučuje dvě varianty, které jsou podrobně vypsaný níže:

1.Lékařská prohlídka u dětského lékaře:

  • Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE.
  • Vstupní, či pravidelnou lékařskou prohlídku provádí každý praktický lékař. Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři).

2.Sportovní prohlídka v klinice EUC Liberec

  • Klub společně s klinikou EUC připravil dva typy nabídky. Více zde.
  • Před návštěvou prohlídky si prosím detailněji přečtěte pravidla před sportovní prohlídkou. Více zde.

Objednávky na sportovní prohlídky do EUC můžete objednávat na tel. čísle: 702 254 468. V případě nezvednutí telefonu prosím vyčkejte na následné zavolání zpět.