Klubová koncepce

Florbalový klub FBC Liberec vystupuje ve florbalovém prostředí s jasnou klubovou koncepcí. Všechny nejdůležitější kroky, jak vychováváme mladé hráče od jejich raného sportovního vývoje. 

Mezi hlavní body řadíme: 

  1. Sportovní všestranost
  2. Důraz na emoční vazbu
  3. Rozlišujeme děti od dospělých
  4. Nekričíme, fandíme! 

Další body klubové koncepce najdete v přiložených obrázcích.
Dodržováním klubové koncepce vychováváme hráče, trenéry i rodiče klubu FBC Liberec.