Klub
30.04.2020 - Redakce

Dopis klubu FBC Liberec všem členům - 30.4.2020

ORGANIZACE KONCE SEZÓNY 2019/20 PO POSTUPNÉM UVOLŇOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ. Informace FBC Liberec pro klubové členy a rodinné příslušníky ke dni 30.4.2020

V souvislosti s VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU Vládou ČR ze dne 12.3.2020 souvisejícím s šířením epidemie Koronavirusu (COVID-19) a pozvolným uvolňováním epidemiologických opatření připravil florbalový oddíl FBC Liberec následující plán a soubor informací k přerušené sezóně a organizace letního programu.

Veškeré následující informace a organizační záležitosti se mohou změnit v případě úpravy připraveného harmonogramu uvolňování opatření Vládou ČR v rámci nouzového stavu.

1. Tréninková činnost družstev FBC Liberec do konce sezóny

- S platností v týdnu od 4.5.2020 obnovuje FBC Liberec tréninky všech věkových kategorií. Tréninky budou probíhat POUZEve venkovních prostorách ZŠ Dobiášova a bez přístupu do společných šaten a sociálních zařízení. Z toho důvodu je nutné se dostavit již ve sportovním oblečení pro venkovní sportování.

- Tréninky budou organizovány po skupinách maximálního počtu 10 osob a s minimálním odstupem jednotlivých osob min 2,0 m.

- Přístup na WC bude umožněn tak, aby se při využití WC nepotkávalo více osob. WC bude vybaveno dezinfekcí a papírovými ručníky.

- Vybavení – tepláková souprava, sportovní venkovní obuv, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem dle počasí, pití na celý trénink ve vlastní lahvi. Doporučujeme alespoň tričko na převléknutí, mikinu nebo bundu na dopravu na trénink a domů a svůj vlastní ručník. Baťůžky – sportovní tašky budou předány trenérům a po dobu tréninku uloženy v místě sportovní aktivity, případně v chodbě ZŠ.

- Rozpis jednotlivých tréninků – viz samostatná příloha.

- V případě nepříznivého počasí může být trénink zrušen, k rozhodnutí může dojít přímo na místě nebo předem prostřednictví členské sekce FBC Liberec.

- Tréninky bez účasti veřejnosti.

- Rozdělení dětí do skupin po 10 a konkrétní organizace tréninků bude upřesněna na Členské sekci od trenérů jednotlivých kategorií.

2. Jednorázové akce klubové i mimoklubové

- Účast na veškerých jednorázových turnajích je zrušena a minimálně do konce června nebude organizována.

- Tradiční klubové „UKONČENÍ SEZÓNY 2019“ je zrušeno a bude nahrazeno „ZAHÁJENÍM SEZÓNY 2020 V ZÁŘÍ“.

3. Soustředění FBC Liberec

 • - Soustředění FBC Liberec organizujeme v tradičním termínu a prostředí v Tanvaldu.
 • - Dorostenci + junioři a dorostenky + juniorky v termínu 13.-16.8.2020.
 • - Elévové, mladší žáci, starší žáci (včetně dívčích kategorií) v termínu 17.-20.8.2020.
 • - Organizace soustředění bude řešena dle aktuálních podmínek a rozhodnutí Vlády ČR. Předpokládáme nezbytnost zajištění dezinfekce na halách a v ubytovacím zařízení a dostupné papírové ručníky pro potřeby účastníků soustředění.
 • - Podrobnosti viz samostatné Propozice, přihlášky jsou již otevřeny.
 • - Vyhrazujeme si právo akci zrušit v souladu s případným rozhodnutím Vlády ČR v souvislosti se změnou epidemiologické situace.
 • - Cena soustředění je 4.000,- Kč. Zvýšení ceny proti loňskému ročníku je vynuceno omezením dotační podpory SML a zvýšenými nároky na hygienická opatření.

4. Florbalový kemp FBC Liberec

 • - Florbalový kemp FBC Liberec organizujeme jako denní docházkový pro děti do kategorie mladších žáků (chlapci) a žákyně (dívky) v tradičním termínu posledního srpnového týdne od 24.8. do 28.8.2020 v hale a na venkovních hřištích ZŠ Dobiášova.
 • - Pro účastníky bude zajištěn oběd ve školní jídelně, svačina a pitný režim.
 • - Účastníci budou rozděleni do skupin dle počtu povolených Vládou a vedeny jednotlivými trenéry.
 • - Organizace soustředění bude řešena dle aktuálních podmínek a rozhodnutí Vlády ČR. Předpokládáme nezbytnost zajištění desinfekce v hale a na venkovních hřištích a dostupné papírové ručníky pro potřeby účastníků Soustředění.
 • - Podrobnosti viz samostatné Propozice, přihlášky jsou již otevřeny.
 • - Vyhrazujeme si právo akci zrušit v souladu s případným rozhodnutím Vlády ČR v souvislosti se změnou epidemiologické situace.
 • - Cena Kempu je 1.800,- Kč, zvýšení ceny proti loňskému ročníku je vynuceno omezením dotační podpory SML a zvýšenými nároky na hygienická opatření.

5. Florbalové léto FBC Liberec

 • - S ohledem na dotazy rodičů, omezení dovolených v letních měsících z pracovních důvodů, nemožnost cestování mimo ČR organizujeme akci FLORBALOVÉ LÉTO FBC Liberec.
 • - Jedná se o týdenní docházkový kemp se všesportovním zaměřením v hale a na venkovních hřištích ZŠ Dobiášova. Proti tradičnímu Kempu FBC Liberec bude florbal mírně potlačen a upřednostněna zejména všesportovní pohybová příprava.
 • - Florbalové léto je určeno také kategoriím do mladších žáků (chlapci) a žákyně (dívky). Konkrétní pohybový program bude upraven dle věkové skladby jednotlivých turnusů.
 • - Florbalové léto FBC Liberec organizujeme v týdenních turnusech v termínech:
 • T01 – 6.7. – 10.7.2020
 • T02 – 13.7. – 17.7.2020
 • T03 – 20.7. – 24.7.2020
 • T04 – 27.7. – 31.7.2020
 • T05 – 3.8. – 7.8.2020
 • T06 – 10.8. – 14.8.2020
 • - Pro účastníky bude zajištěn oběd (školní jídelna ZŠ Dobiášova nebo dovoz včetně nádobí a příborů), svačina a pitný režim.
 • - Účastníci budou rozděleni do skupin dle počtu povolených Vládou a vedeny jednotlivými trenéry.
 • - Organizace soustředění bude řešena dle aktuálních podmínek a rozhodnutí Vlády ČR. Předpokládáme nezbytnost zajištění dezinfekce v hale a na venkovních hřištích a dostupné papírové ručníky pro potřeby účastníků Soustředění.
 • - Propozice a přihlášky budou zveřejněny a otevřeny v pondělí 4. 5.2020.
 • - Vyhrazujeme si právo akci zrušit v souladu s případným rozhodnutím Vlády ČR v souvislosti se změnou epidemiologické situace.
 • - Minimální počet dětí v každém turnusu 16, maximální počet 40 dětí. V případě nenaplnění min počtu dětí turnus nebude otevřen.
 • - Cena každého turnusu 1.950,- Kč. Nabízíme registrovaným členům FBC Liberec s uhrazenými klubovými příspěvky za celou soutěžní sezónu 2019/2020, kteří se zúčastní alespoň jednoho turnusu, možnost odpuštění platby příspěvků za září 2020, jako kompenzace za COVID-19.

6. Tréninky mládežnických kategorií (starší žáci, starší žákyně, dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři)

 • - Jako kompenzaci za období bez pravidelného tréninku nabízíme možnosti tréninků pro hráče a hráčky výše uvedených kategorií v období 7.7. – 13.8.2020. Tréninky budou každé úterý a čtvrtek 16,00 – 17,30 na ZŠ Dobiášova.

7. Provoz rehabilitace a posilovny WellCat FBC Liberec

-Provoz rehabilitace nebude otevřen (bazén a vodní příslušenství vypuštěno), posilovna bude otevřena výhradně pro členy A týmů mužů a žen, juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek FBC Liberec v organizovaných skupinách dle aktuální situace.

-Pro veřejnost posilovna zůstane uzavřena.

8. Členské příspěvky

 • - Současná situace není jednoduchá pro všechny, zvýšení nákladů a potencionální snížení příjmů se dotkne všech občanů ČR.
 • - V principu jsou příjmy sportovních klubů pokrývány třemi druhy příjmů: členskými příspěvky, dotačními zdroji a příjmy z reklam nebo sponzoringu. Dotační zdroje jsou aktuálně všechny významně nejisté, jejich rozdělování je pozastaveno a dochází k přehodnocování jejich výše. Statutární město Liberec již avizovalo záměr zrušit podporu jednorázových sportovních akcí a snížit podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže na cca ½ loňské výše. Liberecký kraj zatím stanovisko ani předpoklady nevydal, pracuje však také s myšlenkou snížení podpory sportovních organizací. Reklamní a sponzorské zdroje v případě dětských a mládežnických kategorií jsou velmi omezené a musíme předpokládat i jejich další redukci.
 • - Aktuálně pracujeme s reálnými dopady příjmů v letošním roce v řádu 600 – 900 tis Kč. Rozumíme, že je to hodně otevřený interval, přesnější dopady však skutečně nejsme schopni určit.
 • - Rozumíme negativním ekonomickým dopadům na rodiny, z toho důvodu jsme se snažili najít rozumný kompromis v zohlednění členských příspěvků a omezení sportovních aktivity FBC Liberec v aktuálním období.
 • - Členské příspěvky jsou stanoveny před zahájením sezóny pro pokrytí definovaných nákladů ve zprůměrované výši za období 10 měsíců a jejich výše zohledňuje i výši dotační podpory. Současně je nutné říci, že v měsících plné soutěžní sezóny jsou náklady vyšší než v měsících letní přípravy (větší množství hodin na halách, náklady na rozhodčí, startovné do soutěží, atd…).
 • - Prosíme tedy o uhrazení příspěvků za sezonu v plné výši, toto vnímáme jako podporu a veliký závazek pro budoucnost a budeme se snažit naším přístupem a aktivitami tento závazek splatit. V případě nouze vyjdeme vstříc a individuálně se budeme snažit nalézt rozumný kompromis, prosíme však o rozumný a citlivý přístup a podpou FBC Liberec.

9. Podrobné, případně další informace:

 • www.fbcliberec.cz
 • - Členská sekce FBC Liberec
 • - Sekretář FBC Liberec Bc. Prokop Ferdan, tel: 724 230 381, email: sekretar@fbcliberec.cz

Velmi děkujeme za pochopení celé situace a podporu naší činnosti, v případě potřeby jsme připraveni se společně setkat a individuální požadavky vyřešit. Současně upozorňujeme, že dle aktuální situace může dojít ke změně podmínek pro naši činnost. V případě změn Vás budeme informovat.


Ještě jednou děkuji za pochopení a podporu,
Ing. František Příhoda
prezident FBC Liberec