Klub
22.10.2021 - Redakce

Aktuální pravidla Covid-19 týkající se sportu.

Klub FBC Liberec žádá všechny členy, rodiče, hráče a hráčky, aby ve zvýšené míře dodržovali opatření týkající se Covid-19. Tyto nařízení platí ve všech halách, kde členi FBC Liberec sportují.

Vzhledem k negativnímu vývoji situace s pandemií viru COVID-19 chceme upozornit na důslednější vymáhání hygienických opatření. Ačkoli nedochází aktuálně k výrazným změnám v oblasti sportu, hygienické stanice již avizovaly vyšší počet kontrol s rizikem udělení až milionových pokut v případě nedodržení pravidel. 
Upozorňujeme, že je stále platné nařízení o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách staveb s výjimkou těch, kteří právě sportují, trenérů, dalších členů týmů a rozhodčích při účasti na sportovní činnosti. Zakrytá ústa a nos je tedy nutné mít během pohybu po chodbách, v šatnách a dalších prostorech budov až do příchodu na samotné hřiště/kurt. 
Tímto Vás žádáme, aby pravidla byla ve zvýšené míře dodržována. Stále věříme, že sezona 2021-2022 proběhne bez problémů a všichni si budeme moci užívat radost ze sportu.